Følg trækfuglenes ankomst live

Følg trækfuglenes ankomst ”live” her på hjemmesiden.

Foråret er over os, og de første trækfugle er ankommet. Du kan følge de enkelte arters ankomst gennem Lokalafdelingernes fænologiprojekt. Nedenfor er indgange til diagrammerne fra projektet. Disse opdateres løbende, efterhånden som deltagere registrerer de enkelte arter.

Der er diagrammer fra forskellige områder - Hele landet, Øst- og Vestdanmark, Nord- og Syddanmark (skillelinje ca. Stevns – Ringkøbing Fjords sydlige del) samt enkelte lokalafdelinger. Pt er der desværre ikke nok deltagere her i VSJ til at vi kan lave et ”VSJ indeks”, så vi er i øjeblikket slået sammen med ST (Storstrøm).

Der vil løbende blive tilføjet nye diagrammer efterhånden som de produceres. Det tilstræbes at lave diagrammer for alle de områder, hvor der er materiale nok (mindst 30 registreringer).

Links til diagrammer:

Alle diagrammer

Hele landet

Øst-DK

Temaer

Du kan stadig nå at være med til at registrere ankomst af de fleste arter. Reglerne er simple, og det er rimelig nemt. Du skal blot registrere den første observation af hver art og taste den i vores skema og i DOFbasen. Tilmelding til LB@rfst.dk. (angiv DOFbase user og hvilken kommune du bor i).

Intastnings skema
Du kan også vælge at taste direkte i VSJ skemaet – det gør det lidt nemmere for os.

Du kan følge projektet både på vores blogg og på facebook.

Regler er simple

Mere uddybende information

Kom godt i gang – på 5 minutter.

God fornøjelse med diagrammerne – håber at du vælger at støtte op om projektet – alle kan være med. Det er sjov og spændende – ifølge hovedparten af deltagerne.

af Lasse Braae 24-mar-2022.