Generalforsamling 2023 i DOF VSJ

Generalforsamlingen 2023 i DOF Vestsjælland afholdes søndag d. 5. februar 2023 på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Dagsorden iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne. Skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen.
  9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen
Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer.
Af de nuværende 5 bestyrelsesmedlemmer har 2 givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte. Inger Nielsen og Morten Jensen er på valg og genopstiller. Jan Kiel er på valg og genopstiller ikke.
De nuværende suppleanter er Jette Münster og Lasse Braae. 
Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab
Der er valg af 3 medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed i 2023.
På valg er Jette Reeh, Lasse Braae og Morten Jensen.

Yderligere oplysninger om tidspunkt og evt. forudgående fugletur i omegnen af Sorø vil komme senere.

Mvh Bestyrelsen

Oprettet: Morten Jensen/Rørvig d. 24. november 2022