Har du lyst til bestyrelsesarbejde i DOF Vestsjælland?

Ved generalforsamlingerne i lokalafdelingen er der som vedtægterne foreskriver også valg til bestyrelsen.

Pt. er vi 5 medlemmer i bestyrelsen, som skal bestå af 5-10 medlemmer, så der er rigelig plads til flere. Desuden har vi 2 suppleanter, men kan vi aldrig vide, hvad der sker i løbet af valgperioden, så flere til suppleantposter vil være velkomne.

Hvis du har lyst til bestyrelsesarbejde, så meld dig gerne.

Start med at være suppleant.
Praksis er, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne og gerne også i bestyrelsesarbejdet. Suppleanterne har fuld taleret, men har ikke stemmeret ved afstemning, hvis det kommer på tale.

Suppleanterne får, ved at deltage (næsten på lige fod med den øvrige bestyrelse) god erfaring med bestyrelsesarbejdet, og kan i tilfælde af frafald indtræde i bestyrelsen og kender arbejdet og problemstillingerne fra start.

Det er et spændende og vigtigt arbejde for naturen!

Så har du lyst - så meld dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, som du ligeledes kan kontakte hvis du har yderligere spørgsmål. Se kontaktoplysningerne under ”Bestyrelsen”.