Vores vedtægter

Lokalafdelingen

Valg af eksterne repræsentanter
Bestyrelsen udpeger lokalafdelingens eksterne repræsentanter i henhold til de valgperioder, der gælder for det pågældende organ.

Kommunerepræsentanters mandat skal dog fornyes i forbindelse med bestyrelsens konstituering efter den årlige generalforsamling.

Nederst er angivet yderligere relevante eksterne links.

Kommunale Grønne Råd 
Grønt Råd Odsherred : Lasse Braae
Natur- og Miljøforum Holbæk : Allan Nielsen
Det Grønne Dialogforum, Kalundborg : Jette Reeh
Naturforum, Slagelse : Hans Ulrik Skotte Møller
Grønt Forum Sorø : Lene Smith
Grønt Råd Ringsted : Inger Nielsen

Vandsyns Råd
Vandsynsrådet Slagelse kommune : Jette Hallig

Friluftsrådets kredse (kredsrepræsentanter - kandidater til kredsbestyrelser udpeges af DOF VSJ's bestyrelse)
Nordvestsjælland (Odsherred, Kalundborg, Holbæk):
Kalundborg Jette Reeh, suppleant Jens Boesen
Sydvestsjælland (Slagelse, Sorø, Næstved):
Ingen repræsentation. Rolf Lehrmann sekretær for kredsbestyrelsen.
Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns):
Inger Nielsen. Suppleant vakant

Brugerråd (valgperiode følger kommunalvalg)
Naturstyrelsen Midtsjælland nord Lasse Braae (dækker områder i Odsherred, Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner).

Lokale brugerråd
Ringsted Kommune:
Gyrstinge Sø : Niels Poul Dreyer
Haraldsted Sø : Inger Nielsen

Naturparkråd
Naturparkråd Åmosen : Jens Boesen

Lokale projekter
Projekt Tude Å : Hans Ulrik Skotte Møller

Relevante eksterne links 
Odsherred Kommune
Grønt Råd Odsherred referater 
Naturkvalitetsplan 2018 - 2026