Vores vedtægter

Lokalafdelingen

Valg af eksterne repræsentanter
Bestyrelsen udpeger lokalafdelingens eksterne repræsentanter i henhold til de valgperioder, der gælder for det pågældende organ.

Kommunerepræsentanters mandat skal dog fornyes i forbindelse med bestyrelsens konstituering efter den årlige generalforsamling.

Nederst er angivet yderligere relevante eksterne links.

Kommunale Grønne Råd 
Grønt Råd Odsherred : Lasse Braae
Natur- og Miljøforum Holbæk : Allan Nielsen
Det Grønne Dialogforum, Kalundborg : Jette Reeh
Naturforum, Slagelse : Hans Ulrik Skotte Møller
Grønt Forum Sorø : Lene Smith
Grønt Råd Ringsted : Inger Nielsen

Vandsyns Råd
Vandsynsrådet Slagelse kommune : Jette Hallig

Friluftsrådets lokalafdelinger (repræsentanter til bestyrelser udpeges af DOF VSJ's bestyrelse)
Nordvestsjælland (Odsherred, Kalundborg, Holbæk):
Vacant
Sydvestsjælland (Slagelse, Sorø, Næstved):
Rolf Lehrmann (sekretær for kredsbestyrelsen), Suppleant vakant
Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe, Stevns):
Inger Nielsen. Suppleant vakant

Brugerråd (valgperiode følger kommunalvalg)
Naturstyrelsen Midtsjælland Lasse Braae (dækker bl.a. områder i Odsherred, Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner).

Lokale brugerråd
Ringsted Kommune:
Gyrstinge Sø : Jens Christian Frederiksen
Haraldsted Sø : Inger Nielsen

Naturparkråd
Naturparkråd Åmosen: Lene Smith
Pilotnaturpark Ringsted: Inger Nielsen

Lokale projekter
Projekt Tude Å : Hans Ulrik Skotte Møller

Relevante eksterne links 
Odsherred Kommune
Grønt Råd Odsherred referater 
Naturkvalitetsplan 2018 - 2026