Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed, der mødes to gange om året - forår og efterår.
Hver lokalafdeling i DOF har et antal pladser i Repræsentantskabet. DOF Vestsjælland har 3 af de 60 pladser, som repræsentantskabet består af.
Lokalforeningens formand er altid medlem af repræsentantskabet.

Repræsentanterne vælges for en toårig periode på lokalafdelingens generalforsamling i ulige årstal. 
DOF Vestsjællands medlemmer af repræsentantskabet er pr. 26-mar-2021

Morten Jensen
Jette Reeh
Lasse Braae

Suppleanter: Jan Kiel, Inger Nielsen

Næste repræsentantskabsmøde afholdes i Hillerød d. 23-24-apr-2022