Lidt om ”Grønne Marker - Stærke Rødder” (Conservation Agriculture)
Af Henrik Wejdling (januar 2022)

Det var sådan, at jeg faktisk af egen drift (og på vegne af DOF) tog på mig at bidrage til projektet ”Grønne Marker - Stærke Rødder” [Forside - GMSR * Grønne Marker Stærke Rødder] med en serie timetælleture på Knudstrupgård (og referencemarker) ved Sorø (Knudstrupgård ligger nærmest i hjertet af lokalafdelingen og er den landbrugsejendom i Danmark med længst dyrkningserfaring med CA. Ejeren er desuden særdeles venligt stemt overfor DOF) mhp. at vurdere, om det har en effekt på agerlandsfuglene at dyrke efter Conservation Agriculture (CA) principperne. Og det viste det sig at ha' - ovenikøbet en positiv én af slagsen.

Danmarks Jægerforbund (DJ) udførte sideløbende tællinger (vha. stående hønsehunde) af vinterflokke af agerhøns, og kunne her konstatere det samme. 

Jeg skrev en artikel sammen med DJ om vores findings i MOMENTUM+ (Agronomernes fagblad) i et temanummer om CA, og har siden forsøgt at få optaget en opdateret artikel i DOFT, men er blevet afvist under henvisning til, at resultaterne allerede er publiceret (også selv om rødlisten siden er opdateret og resultaterne derfor endnu mere overbevisende.

MOMENTUM-artiklen ligger til gengæld frit tilgængeligt her: Conservation Agriculture, agerhønsene og de andre fugle | JA Aktuelt. Og faktisk er hele særnummeret interessant, da der er andre findings hvad angår den øvrige biodiversitet: Nr. 4 | JA Aktuelt

Jeg holdt også et kort indlæg (se præsentation) den 26-aug-2021 på Københavns Universitet ved projektets afslutning, hvor den centrale figur (over fordelingen på CA/Konventionelle marker) er opdateret i forhold til den nye rødliste.

Forinden sikrede jeg mig lige opbakning fra DOF’s Naturpolitiske udvalg og udvalget tiltrådte således på sit møde den 19-aug-2021 et 'politikpapir' vedr. Conservation Agriculture (notat af 13.08.81).

Danmarks Naturfredningsforening - Sorø (v. Rolf Lehrmann) har også været involveret, og er positiv overfor dyrkningsformen (hvilket DNs landbrugskyndige også gav udtryk for på et afsluttende møde med markbesøg på Knudstrupgård den 19-maj-2021).