Kommissorium for Naturpolitisk udvalg, Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland 

1. Formål, arbejds- og ansvarsområder 
Udvalget er nedsat af bestyrelsen 
Udvalget har til formål at følge og yde indflydelse på sager, der vedrører den lokale forvaltning af  danske fuglearter og deres levesteder.  
Udvalget arbejder i overensstemmelse med den af repræsentantskabet vedtagne naturpolitik. Udvalget forelægger principielle sager for afdelingsbestyrelsen. 
De kommuneansvarlige har et særligt ansvar i forhold til at følge den lokale sagsbehandling og  bringe relevante sager til behandling i udvalget. 
Udvalget fungerer således som sparringspartner for kommunerepræsentanterne i deres funktion.  Kommunerepræsentanterne/udvalgets medlemmer orienterer løbende udvalget om deres lokale  naturpolitiske arbejde. 
Udvalget samarbejder med DOF Vestsjællands øvrige udvalg. 

2. Udvalgets medlemmer 
Medlemmer af udvalget er de kommuneansvarlige for afdelingens 6 kommuner, medlemmer af  kommunegrupperne, repræsentanter i Friluftsrådet og andre, der repræsenter DOF Vestsjælland i  naturpolitiske sammenhænge. Udvalget er derudover åbent for interesserede medlemmer. 

3. Virksomhed 
Udvalget vælger selv sin tovholder blandt udvalgsmedlemmerne. Tovholderen skal dog være  medlem af bestyrelsen. Konstituering finder sted på første møde efter generalforsamlingen. 
Udvalget fastlægger selv nærmere bestemmelser for mødevirksomhed, mødeledelse, referat etc.


Mødereferater
Referat af NPU møde 02-apr-2024
Referat af NPU møde 30-jan-2024
Referat af NPU møde 05-sep-2023
Referat af NPU møde 24-maj-2023

Referat af NPU møde 22-mar.2023

Referat af NPU møde 29-nov-2022

Referat af NPU møde 07-sep-2022

Referat af NPU møde 06-apr-2022
Referat af NPU møde 18-jan-2022
Referat af NPU møde 23-nov-2021

Referat af NPU møde 31-aug-2021
Referat af NPU-møde 16-jun-2021
Referat af NPU-møde 03-sep-2020
Referat af NPU-møde 16-mar-2020 - mødet aflyst - I stedet er udarbejdet et NPU Notat 03-apr-2020 
Referat af NPU-møde 14-nov-2019

Årsberetninger

Årsberetning fra NPU 2021 - indgår i årsberetningen fra DOF Vestsjælland 2021 under menupunktet "Generalforsamling"
Årsberetng fra NPU 2020

Årsberetning fra NPU 2019 - indgår i årsberetningen fra DOF Vestsjælland 2019 under menupunktet "Generalforsamling"

Andet naturpolitisk materiale

Kommentering af Miljøstyrelsens Natura 2000 Basisanalyser 2022-2027