DOF Vestsjællands høringssvar og klagesager

DOF Vestsjælland er høringsberettiget i mange offentlige sager.

Den demokratiske ret benytter vi os af, fordi vi mener at vi er nødt til at ytre os, når vi får muligheden. Det vil meget ofte være de enkelte kommunerepræsentanter der får indsigt i planer, hvor DOF har mulighed for at give sin mening tilkende ved høringssvar eller evt. klage over - efter vores mening - uhensigtsmæssige planer eller beslutninger. På den måde håber vi at få indflydelse på beslutningerne i selve processen.

Vi lægger altid vores høringssvar og klagesager ud som nyheder, men de er desuden samlet i et overblik nedenfor: