DOF Vestsjælland er en af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalafdelinger og dækker Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner – et ganske stort areal på 2677 kvadratkilometer.
Lokalafdelingen har ca. 1000 medlemmer. Som medlem er der mange måder, du kan få glæde af dit medlemskab på.

Vi arrangerer ture, foredrag og andre medlemsaktiviteter. Se mere under “Ture og møder" i menuen på forsiden.

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning kan ses i menuen under "Bestyrelse". Medlemmer af bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der oftest afholdes den første weekend i februar.

Vi er en aktiv forening, der deltager i mange andre ’organer’:
DOFs repræsentantskab (3 medlemmer)
Kommunernes Grønne Råd (eller tilsvarende institutioner)
Brugerråd (Skovbrugerråd, Vandråd m.m.)
Friluftsrådets kredse

Hvem der er vores repræsentanter disse steder kan ses under "Udvalg og Grupper".

Hvis du vil være medlem og hjælpe det lokale fugleliv, kan du kigge her.