Boligbirding - alle kan være med

Boligbirding - alle kan være med!

Vi starter den 4. sæson 1 januar, og har lavet lidt ændringer, så det er blevet nemmere og mere overskueligt for alle.

Boligbirding er en sjov og spændende udfordring for både den garvede feltornitolog og nybegynderen.

I princippet er det ikke noget du skal bruge tid på. Du skal blot være opmærksom på fuglene i dagligdagen, når du er ved din bolig. Der er en håndfuld faste arter – der givetvis varierer i løbet af sæsonen, men de fleste arter er blot tilfældige observationer. Du bliver overrasket over, hvor mange arter du kan finde.

Du skal kun rapportere hver art en gang, så tastearbejdet er ret begrænset – oftest mellem 40 og 60 observationer i løbet af et halvt år.

Vi kan med sindsro opfordre alle til at være mere, idet projektet stort set er klimaneutralt. Vi bruger blot lidt strøm på dit indtastningsmedie, DOFbase og Google servere.

Boligbirding har 8 formål, bl.a. at belyse fuglearternes fordeling både tidsmæssigt og geografisk, dels ankomsten af vores trækfugle, dels forekomsten af vinterfugle.

Reglerne er simple.

Vi vil meget gerne have mange flere deltagere. Når vi skal sammenligne to grupper skal, der mindst være 30 observationer i hver. I første omgang ønsker vi at kunne sammenligne mellem nord (Odsherred, Holbæk, Kalundborg) og syddelen (Slagelse, Sorø og Ringsted) i vores område. I 2021 var der 18 (10, 6, 2) og 15 (6, 7, 2) deltagere i de to områder – så der et stykke vej endnu. På sigt vil vi gerne opfylde målsætningen om mindst 30 deltagere i hver kommune.

Det skal bemærkes, at i forhold til kønsfordelingen i DOF, er kvinderne flot repræsenteret i projektet. Tak for det, men mændene bør kunne gøre det lidt bedre!

Du kan følge projektet på vores facebookside eller i Boligbloggen.

Du kan se og følge med i skemaet for VSJ ”live”.

Vores korte intro hedder Boligbirding på 5 minutter.

Vi registrerer også, hvornår fuglene begynder at synge og andre dyr, du kan taste i DOFbasen.

Tilmelding til LB@rfst.dk oplys venligst DOFbase user og Google konto user samt kommunen du bor i.

Der er åbent for tilmelding året rundt, men det er altid en fordel at være med fra begyndelsen.