De tuder i skoven og flyver over engen

Lige nu er det højsæson for uglelytning og ikke mindst en tur ud over engen og se efter Mosehornugle. Der er masser af ugler i Vestsjælland, og måske er der også Slørugle og Perleugle. En har i hvert fald tastet Perleugle ved Løgtved grusgrav for et år siden.

Af Carl Johan Corneliussen

Tag det varme tøj på og begiv jer ud i den sene aften. Helst når det er klart vejr og bedst, når månen er fremme. Da er det optimalt at lytte efter Natuglen i gamle skove. De skal til at yngle om ganske kort tid og tuder livligt derude i mørket. Ser man i DOFbasen er de registreret mange gange de seneste to måneder over hele Vestsjælland. Bare her ved Flommen i Sorø høres de jævnligt, når de sidder i de gamle egetræer ved det moseområdet. Faktisk regnes Natuglen for den mest almindelige og udbredte ugle i Europa, skriver bogen Fuglene i Danmark.

Skovhornugle med sin lidt dæmpede sære tuden er også registreret mange gange de seneste måneder i Vestsjælland. Den er blandt andet registeret flere gange ved Lille Åmose Vest, samt ved Nordruplund Skov og Rugtved ved Svebølle. Tilmed er der noteret ni rastende for nat ved Højby Lyng. Skovhornuglen har det med om vinteren at samles for natten i store flokke ligesom Rød Glente.Den er i modsætning til Natuglen ikke bange for at flyve over vand, og den er dermed den mest udbredte ugle i Danmark og yngler på mange øer.

Er man ikke meget for at vandre rundt i skoven og lytte i mørket, så er der mulighed for Mosehornugle om dagen. Den er den eneste rigtigt dagsaktive ugle, og skal opleves i disse måneder, for den trækker gerne væk hen i maj og yngler sjældent i Danmark.

I flere år og også i år er den set ved Lejsø på Lejodde lige nord for Storebæltsbroens brofæste på Sjælland. Et område, hvor der i øvrigt ofte kan ses Snespurv og Bjergirisk om vinteren. Det er fantastisk at stå på Lejodde og så overraskes af et par Mosehornugler, der letter lavt over engen og flakser af sted lige foran en. Dertil er Mosehornugle set flere gange på Reersø, på Korevlerne og tilmed lige ved Tissø Roklub.

Så er der de lidt mere usikre arter at gå efter. Der blev sidste år noteret en Perleugle ved Løgtved grusgrav ved Skovvejen i slutningen af februar. Den skulle have siddet på et skilt og været nem at genkende. Siden da er der ikke noteret nogen i DOFbasen, men det kan jo være, at den stadig færdes i området. Den har en meget karakteristisk tuden, så har man først hørt den, så er der ikke så meget tvivl. Ifølge Fuglene i Danmark kan den ofte høres tude i timevis, og den er meget nataktiv. Den er måske værd at køre efter.

Tilsidst forlyder det, når man sludrer med ornitologer, at der måske er set Slørugle på Vestsjælland sidste år. Den er kendt for at holde til ved gårde med husdyrhold og gerne, hvor der er ældre træer og læhegn, grøfter og eng- og mosearealer. Den har tidligere ynglet på Sjælland, og taler man med ældre vestsjællændere, kan de berette om, at der var Slørugler førhen. I oktober sidste år blev der fundet en død Slørugle i Turebylille mellem Køge og Haslev. Den er indberettet i DOFbasen, så det er ikke helt udelukket at møde dem her på Sjælland. Slørugle har i øvrigt en helt speciel og næsten skræmmende tuden.

Der er vist kun at anbefale en tur ud og lytte. Herunder er der links til informationer om de fem uglearter og optagelser af deres kald. Lyt inden I tager afsted, så I kan genkende dem.

Og tast meget gerne i DOFbasen, hvad I ser og hører, så andre kan få glæde af observationerne.

Fakta om uglerne i artiklen

Natugle
https://dofbasen.dk/danmarksfugle/art/07610

Skovhornugle
https://dofbasen.dk/danmarksfugle/art/07670

Mosehornugle
https://dofbasen.dk/danmarksfugle/art/07680

Perleugle
https://dofbasen.dk/danmarksfugle/art/07700

Slørugle
https://dofbasen.dk/danmarksfugle/art/07350