Fokus på fuglene i din kommune

I disse tider, hvor alle snakker grøn omstilling, har vi fundet det relevant at sætte fokus på fuglene i din kommune.

Vi samler millioner af observationer i DOFbasen, men det meste af det bliver sjældent brug til andet end: ”Hvor skal jeg tage hen i morgen”.

Det vil vi forsøge at lave lidt om på, dels for at bruge bare lidt af mange data, dels fordi nogle af mest spændende fugleoplevelser er overraskelserne i nærmiljøet.

I DOFbasen kan du finde oversigter over, hvor mange arter/registreringer, der er rapporteret i din kommune. Når man kigger på den enkelte kommune i et enkelt år er det til at overskue, mens det bliver lidt mere vanskeligt, hvis man vil sammenligne fra år til eller fra kommune til kommune.

Vi har derfor lavet et nogle skemaer, der dels giver mulighed for at sammenligne indenfor den enkelte kommune, dels mellem alle kommuner i et enkelt år.

For at give skemaerne lidt mere indhold end blot en afkrydsning, har vi valgt at angive årets første registrering for hver art. Skemaerne kommer herved også til at indeholde mange fænologiske oplysninger for vores trækfugle.

Skemaerne vil forhåbentlig kunne vise både tidsmæssige og geografiske forskelle for mange arter. Skemaerne bliver mere spændende, hvis de indeholder helt aktuelle informationer. Vedligeholdelse af 99 kommunale årslister kræver en større indsats. Vi satser derfor på, at ajourførings arbejdet med skemaerne kan forankres lokalt. Hvis der blot er et par stykker i hver kommune, der vil være med, burde det være en overkommelig opgave. Vi bruger distribueret dataopsamling, d.v.s. flere personer kan opdatere i det samme skema. Vi vil lave noget automatik, så din kommunes årsliste kun skal opdateres manuelt i det ene skema.

På sigt vil der måske være basis for at åbne op for en ”Kommune birding konkurrence” – efter samme principper som Boligbirding. Mere om dette vil eventuelt komme ved senere lejlighed.

Adgang tilskemaer styres vha din Google konto. Hvis du har lyst til at være med i arbejdet så send en mail til undertegnede eller tryk på dele ikonet (den grønne firkant ”Del”) oppe i højre hjørne (husk at være logget på din Google konto).

Til sidst et par links til nogle af skemaerne:

Odsherred kommune 

Alle kommuner 

Adgang til skemaerne

Du skal have en Google konto for at kunne opdatere. Det ser sådanne ud i browseren Chrome, hvis du har en konto (ikonet der viser "sat på pause" oppe i højre hjørne).

07-12-21 Lasse Braae (lb@rfst.dk)