Fugleinfluenza - fortsat

Der er god grund til at gentage DOF's artikel fra 2023 om fugleinfluenza. Sygdommen hærger stadig blandt de vilde arter og hos opdrættere. Læs artiklen her:
Fuglenes efterårstræk øger risikoen for ny spredning af fugleinfluenza - Dansk Ornitologisk Forening (dof.dk)

Fra Morten Jensen