Havørn dræbt ved vindmølle

Sidst i december 2021 blev en yngre havørn fundet dræbt under en vindmølle nordøst for Slagelse. Det sker desværre jævnligt, at fuglene ikke når at undgå møllevingerne. Den pågældende fugl var ringmærket som redeunge i en skov på Langeland i maj 2020 og nåede  kun at blive lidt over 1 ½ år, den manglede således fortsat 2 – 3 år i at være yngledygtig.
I DOF modtager vi gerne underretning om andre tilfælde af fugle, der omkommer ved kollision med vindmøller.
(af Hans Skotte Møller, Agersø)