København City er fuld af fugle

Man skulle tro, at der var fuglefattigt i det centrale København, men det er ikke rigtigt. Den sidste søndag i april var der Citybirding i parkerne på de gamle voldanlæg i København, og der blev observeret overraskende mange arter.

Af Carl Johan Corneliussen

Mange går måske rundt og tænker, at der ikke er fugle i centrum af en storby som København, men det blev tydeligt modbevist på en af årets første rigtigt varme forårsdage den 28. april.
Citybirding havde premiere, og 20 deltagere var mødt op kl. 9:00 for at gå med rundt og spotte storbyens fugleliv på Kastellet, i Østre Anlæg, i Botanisk Have og i Ørstedsparken.

Allerede rundt langs Kastellets voldgrav kom der overraskelser. Højt i et træ sad en fin Rødstjert og sang tydeligt og flot. I krattet var der fuld gang i Munk og Gærdesanger, ligesom Løvsanger og Gransanger gav fuld hals.
Stor Flagspætte gav lyd flere gange, og en Korttået Træløber sang med sine høje toner og med Jernspurv tæt på. Umiddelbart overraskende arter på et forholdsvis lille grønt område lige ud til trafikerede gader, store bygninger og jernbaner.

I Østre Anlæg var der ynglende Blishøne, og en Fiskehejre var på fisketur. Knopsvane lå på rede, og Grågås havde unger. Lidt overraskende sad der pludselig også en Skovskade i de tætte træer ved voldgraven.
Husskader var der masser af i alle parkerne, ligesom Musvit og Blåmejse kaldte og sang fra alle retninger. Meget flot sad også en Gærdesmutte helt oppe på en tynd gren og sang med Statens Museum for Kunst i baggrunden. Jævnligt fløj Skarver over. Formentlig nogle fra den lille ø i Sortedams søen på Østerbro. Ringduer var alle steder, ligesom Stormmåge, Sølvmåge og Hættemåge dukkede op af og til. Rørhøne var også både på Kastellet og i Østre Anlæg.

I Botanisk Have, hvor mange hyggede sig i solen og spiste is, ynglede Gråand og havde ællinger tøffende rundt. Solsort sang også, men ikke så mange, som man skulle tro. Det var også i Botanisk Have, at forsamlingen fik sit største sus, da tre unge Havørne gav opvisning i lav højde og med en drillende Gråkrage drønende rundt om sig.

I Ørstedsparken var der Allike, som ynglede i en stor hul gren over en af stierne. Det var også her, at den første Bogfinke sad og sang. Der var forventning om flere af dem, men det blev kun til den. Mange af arterne går igen i parkerne. Især er det måske værd at bemærke Munk, Korttået Træløber, Gærdesanger og Løvsanger. Og selv i Ørstedsparken midt mellem store gader og høje bygninger var en Stor Flagspætte også aktiv.

For undertegnede, der var guide på turen, var både antallet og nogle af arterne en overraskelse at møde midt inde i København City med trafikstøj, mange mennesker over det hele og tæt bebyggelse. Det viser bare, at man sagtens kan gå på fugletur midt i en storby og få en god oplevelse.

31 arter på tre timer i København City:
Solsort
Stor Flagspætte
Grågås (ynglende)
Munk
Jernspurv
Korttået Træløber
Rødstjert
Grønirisk
Ringdue
Allike (ynglende)
Husskade
Rørhøne, Grønbenet
Skarv
Blishøne (ynglende)
Gærdesanger
Gransanger
Gråkrage
Løvsanger
Stormmåge
Gærdesmutte
Skovskade
Fiskehejre
Knopsvane (ynglende)
Ringdue
Musvit
Gråand (ynglende)
Havørn
Blåmejse
Sølvmåge
Hættemåge
Bogfinke