Nu sker det for alvor - af sted og oplev trækket

Den kommende halvanden måneds tid brager trækfuglene ind over Danmark. Det er en fest, og allerede nu kan man for eksempel opleve Fiskeørn, Rørhøg, Gransanger, Blåhals, Rødben og Almindelig Ryle. Det er bare at komme ud i felten og nyde, at foråret er over os, og nu kommer fuglene igen.

Af Carl Johan Corneliussen

Foråret er længere dage, lune stunder i læ i solen, anemoner i skovbunden og lugten af gylle over landbrugslandet. Og det er også den store fest for fuglefolket. Tidlige morgener på gode træksteder med fuglevenner, kaffe og kanelgifler i spændt venten på det fede træk fra syd.

En dag hører man Løvsanger i kæret, så ser man en Landsvale, og mens man kører på en landevej svæver Rørhøg lavt over marken, mens en Vibe blafrer som et stykke papir i vinden, og Sanglærke giver den gas højt over landskabet.

Står man ved et træksted råbes der pludselig Fiskeørn og majestætisk kommer den flyvende og fortsætter måske mod nord over havet.

Skal man ud og opleve forårstrækket, er det bedst at tage til de gode træksteder ved nordvendte kyster, hvis man da ikke tager til Vadehavet for at opleve de tusindvis og atter tusindvis af vadefugle, der fouragerer før trækket til de arktiske egne.

I Nordsjælland er det godt at opleve fugletrækket ved Hellebæk Avlsgård og Gilbjerg Hoved i Gilleleje. Dér kan man på gode dage få nogle store oplevelser, og der er som regel også mange birdere.

På Vestsjælland er det især Korshage, som er et godt sted for træk, ligesom man kan være heldig ved engen hen mod Flyndersø at se småfugle slå sig ned før udtrækket over vandet.

Vadehavet fra grænsen ved Margrethe Kog og op til Blåvand er som nævnt storslået i april og begyndelsen af maj, hvor man blandt andet kan være heldig og opleve Pomeransfugl og Hedehøg i samme kikkert felt ved Ballum Enge.

Helt vildt er det at være i Skagen i maj. Det er et af Europas bedste steder for forårstræk og her ses også arter som Biæder, Pirol, Islom og uendeligt mange rovfugle.

Man skal dog ikke glemme indlandet, når man vil opleve trækkende fugle. Tager man for eksempel til Tryggevælde Ådal ved Køge, kan man nogle år opleve Enkeltbekkasin i nogle dage med sin nærmest trommende sang, og på Vestamager tæt på Ørestad kan man være heldig at høre Tredækker sige som en hoppende bordtennisbold. Ligesådan kan Vestamagers sydlige vådområder være et gyldent sted for træk.

Og nogle gange står man bare på en parkeringsplads og så dukker en Tornirisk eller Hvid Vipstjert op. De er ikke sjældne, men de er også fløjet langt for at kunne nyde sommeren i Danmark. Det er det fede ved at se på fugle. De kan dukke op næsten alle steder.

Kig eventuelt i DOFbasen.dk og se, hvor der har været interessante arter i nogle dage. Det kan give et praj om, at det er et sted, der er værd at besøge. Og tast meget gerne fuglene du ser i DOFbasen.

Kom af sted. Det er nu, det sker. Held og fuglelykke.