Referat fra Generalforsamlingen 2023

Hermed Referatet fra generalforsamlingen i DOF Vestsjælland d. 5. februar 2023.
Desuden Årsregnskab 2022 med tilhørende note. Budget 2023 ses ved årsregnskabet.