Stort naturområde etableres nord for Korsør.

Et nyt, stort naturområde skal byde velkommen til Sjælland, lige der hvor Storebæltsforbindelsen går i land ved Korsør. Den Danske Naturfond og 15. Juni Fonden investerer i samarbejde med Slagelse Kommune 57 mio. kr. i opkøb af jord og udvikling af en grøn infrastruktur omkring Korsør og Storebæltsbroen. 
Fra 15. juni Fonden gives der 5 mill. til naturudvikling. De kendte fuglelokaliteter ved Lejsø og Lej Odde indgår i området.

Læs om projektet her: Nyt stort naturområde ved Storebæltsbroen - Naturfonden : Naturfonden