Tjek igen i år Bramgæssene en ekstra gang for farveringe!

Der er i denne tid igen begyndt at komme Bramgæs på de vestsjællandske marker og enge. Har du et teleskop, en kraftig kikkert eller tele kan du tjekke, om der i flokkene befinder sig en fugl med store, farvede plastikringe på benene. Det gør der ind i mellem – ringene vil typisk have et bogstav indgraveret på den ene ring og et tal på den anden. Hvis du ser en sådan farvemærket fugl, så noter ringenes farve, placering (højre/venstre ben) og de indgraverede tal og bogstaver og meld data ind på www.fuglering.dk – så får du besked om, hvor og hvornår den blev ringmærket.
 
Sidste år aflæste jeg på Krebsgården på Agersø, tre forskellige farvemærkede Bramgæs, der alle var mærkede på ynglepladserne på den russiske ishavskyst, øst for Arkhangelsk henholdsvis på øen Kolguyev (69 gr. 07 min. N, 48 gr. 46 min. E) og på kysten ved Tobseda (68 gr. 35 min. N, 52 gr. 18 min. E). Fuglene var mærkede der oppe i august 2013, 2014 og 2019, og jeg aflæste dem på Agersø i 2020, 2021 og 2022 – to af fuglene havde endda rastet og fourageret her to år i træk. Den ene W7NP blev i vinteren og foråret 2014/15 også aflæst et antal gange i Friesland i Holland og på den tyske vadehavsø Borkum. Se eksemplet herfra.

Afstanden mellem ynglepladsen i Ishavet og Agersø er i luftlinje c. 2500 km, så gåsen havde indtil da fløjet mindst 42.500 km på trækket mellem vinterkvarteret og ynglepladsen i det høje nord, og sandsynligvis en hel del mere. En fjerde farvemærket Bramgås var mærket i vinterkvarteret i Holland.

Hans Skotte Møller