Vinteren er god til havobs

Det kan godt være, at det er koldt om vinteren, men med godt varmt tøj på kan en tur ved havet give nogle store fugleoplevelser, og Vestsjælland har masser af hav.

Vestsjælland er velsignet med en meget lang kystlinje, og det er en fordel, hvis man om vinteren vil på havobs. Vi har nemlig nogle af de rigtigt gode steder for overvintrende havfugle, og det giver hvert år fine oplevelser for birdere.

Ja, faktisk er der allerede i november set Asiatisk Fløjlsand ved Høve Strand, så det tegner jo godt.

Nogle af de arter, der overvintrer i vores område, er Sortand, Ederfugl, Fløjlsand, Skalleslugere og dertil af og til sjældenheder som Brilleand, Asiatisk Fløjlsand, Amerikansk Sortand og Kongeederfugl. Sidst men ikke mindst også lige Mosehornugle.

Så er spørgsmålet, hvor på den lange kystlinje man skal køre hen.

Men tager man det fra en ende af, så er farvandet ved Agersø og Omø ud for Stigsnæs fyldt med havfugle om vinteren, man skal dog ofte ud på øerne for rigtigt at se dem.

Lejodde lige nord for Storebæltsbroen er også et godt sted, og ikke mindst til Mosehornugle som godt nok ikke er en havfugl, men den ses ofte på strandenge om vinteren, så den kan man jo lige så godt tage med, når man alligevel er ved kysten og færdes på strandengene. På strandengene og ved Lejodde ser man også ofte Snespurv, Bjergirisk og af og til Bjerglærke.

Ud for Lejodde og i bugten kan man ud over dem også opleve Ederfugl, Sortænder, Stor Skallesluger og af og til Knortegås.

Tager man til Reersø, så er der også gode muligheder, og der blev i 2023 desuden set Rødstrubet Lom i januar.

Ud for Røsnæs spidsen, når man står ved fyret, er der gerne samlet tusindvis af Ederfugl og Sortand. Det var i øvrigt der, at der i påsken 2023 blev set Stellersand.

Hele kysten i Sejerø Bugt er også et sted, hvor man kan se i tusindvis af overvintrende andefugle. Ud for Vesterlyng blev der i vinteren 2017/2018 set Brilleand, Amerikansk Sortand og Asiatisk Fløjlsand.

Ligesådan var det et super år ved Lumsås og hele nordsiden af Sjællands Odde. Faktisk også ved Korshage, hvor der blev set Kongeederfugl.

Hopper man lige ind i bunden af Isefjorden og ned til Tempelkrog, så blev der set Amerikansk Pibeand dér i begyndelsen af januar 2023.

Det er bare nogle af de gode steder til havobs.

Gider man ikke havobs, så kan man tage en smut til Tissø Enge i stedet og være heldig at nyde Havørn og Rød Glente.

God tur og tast gerne i DOFbasen.
Af Carl Johan Corneliussen